KIRIKUKALENDER

Jumal ütleb: Minu eluase on nende juures: mina olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Hs 37:27


Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net
 
NOVEMBER 2017
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 
|üles|

Kolmapäev, 1. november

Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Ilm 21:3-4

Kõikide pühakute päev ehk pühakutepäev
Pühade osadus - Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19
KLPR 164  valge*/punane*

Ps 89:6–8,16–18    Js 60:18–21   Ilm 21:1–4   Mt 5:1–12 (või Jh 11:32–44)

Kõigeväeline Jumal, me mõtleme täna Sinu ees suurele tunnistajate hulgale, keda Sina oled kõigil aegadel ja kõigis paigus äratanud. Anna meile armu, et ka meie võiksime järgida pühakuid väärikas ja jumalakartlikus elus, kuni kord saame tulla ärarääkimata suurde rõõmu, mille Sa oled valmistanud neile, kes Sind armastavad. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Ps 59:2–5,10–11,17–18    Mt 10:24-31   Lk 14:12–14   

07.41-16.27
 
|üles|

Neljapäev, 2. november

Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees. Hb 4:9

Kõikide surnute mälestuspäev ehk hingedepäev
valge*/must*

Ps 27:2–5,7–8,13–14 (või Ps 126:1–2,5–6)    Tn 12:1b–3   1Kr 15:35–38,42–44a (või Hb 4:9–11)   Mt 22:23–33

Lootuse Jumal, me tuleme Sinu ette oma lahkunuid mälestama. Kingi meile lohutust ja rahu. Julgusta meid usus, et need meie armsad on Sinu kätes, ning tõsta meie pilk üle haudade ülestõusnud Jeesusele, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Ps 125:1–4    Jos 1:1-9   Ap 10:21–36   

Hingedepäev

07.44-16.25
 
|üles|

Reede, 3. november

Sind ülistavad, Issand, kõik Sinu teod, ja Su vagad tänavad Sind. Nemad kõnelevad Sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad Su vägevusest. Ps 145:10-11

Ps 55:2–9,7–19,23    Jh 15:18–21   1Kn 2:1-4   

07.46-16.22
 
|üles|

Laupäev, 4. november

Me palume Jumalat, et te saaksite vägevaks kogu väega Tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks. Kl 1:11

Ps 62:2–13    Ilm 19:9–10      

Õhtul: Ps 108:2–7   Gl 1:1–12

07.49-16.20   07.23
 
|üles|

Pühapäev, 5. november

Jeesus ütles: „Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda. See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.” Mt 16:3-4

22. pühapäev pärast nelipüha
Usuvõitlus - Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! Rm 12:21
KLPR 192  roheline

Ps 46:2-8    Jr 15:19-21   Rm 5:1-11   Mt 16:1-4

Halastaja Jumal ja Isa, usu jõul saadad Sa ka meie elus korda imelisi tegusid. Aita meil uskuda Sinu sõnasse, panna sellele oma lootus ning rajada Sinu armastusele oma elu. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Lisalugemine: Lm 28–43
Õhtul: Ps 108:2–7   Ilm 14:6–7

 Sakarias ja Eliisabet, Ristija Johannese vanemad

07.51-16.17
 
|üles|

Esmaspäev, 6. november

Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks varjupaigaks. Ps 46:12

Ps 71:1–12    Mt 10:32–33   1Kr 1:10–18   

 Gustav II Adolf, Rootsi kuningas, Eesti kirikuelu uuendaja, evangeelse usu kaitsja († 1632)

07.54-16.15
 
|üles|

Teisipäev, 7. november

Issand ütles Jeremijale: „Kui sa pöördud, siis ma lasen sind jälle seista mu palge ees. Ja kui sa lahutad väärtusliku tühisest, siis sa oled otsekui minu suu." Jr 15:19

Ps 40:10–18    Ne 8:1–8   Jos 24:1–2a,14–18   

07.56-16.12
 
|üles|

Kolmapäev, 8. november

Me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Rm 5:3-4

Ps 59:2–5,10–11,17–18    Gl 3:11   1Kr 4:15–20   

07.59-16.10
 
|üles|

Neljapäev, 9. november

Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas - see on Jeesus Kristus. 1Kr 3:11

Ps 125:1–4    Rm 10:9–10   2Kn 2:1,6–15a   

08.01-16.08
 
|üles|

Reede, 10. november

Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Ps 46:2

Ps 55:2–9,17–19,23    1Tm 4:7–9   1Aj 16:23–31   

 Leo Suur, paavst, kiriku õpetaja († 461)
1Pt 5:1-11

* 1483 Martin Luther († 1546), reformaator

Mardipäev

08.03-16.06   22.36
 
|üles|

Laupäev, 11. november

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8

Ps 62:2–13    Js 32:1–3      

Õhtul: Ps 108:2-7   Jr 7:1-11

 Martin, Tours’i piiskop († 397)
valge*
Ps 9:8-12   Js 58:7 - 8:1   1Ts 5:1-11   Mt 25:31-40

Issand Jumal, Sina näed, et meil endil ei ole midagi, mis Sinu ees püsima jääks. Hoia meid oma armus, et me alati elaksime püha Martini kombel ligimesi armastades ja oleksime Sinule meelepärased. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

08.06-16.03
 
|üles|

Pühapäev, 12. november

Jeesus ütles jüngritele: „Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas.“ Mt 18:18

23. pühapäev pärast nelipüha
Andke üksteisele andeks - Sinu käes on andeksand, et Sind kardetaks. Ps 130:4
KLPR 329  roheline

Ps 119:162–168    1Ms 13:5-11,14-16   1Pt 3:8-12   Mt 18:15-22

Armastuse ja rahu Jumal, lõpeta meie juures kõik vaen ja kõik riid ning aita, et me igaühega rahus elaksime eeskuju järgi, mille andis Jeesus Kristus, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Lisalugemine: Srk 35:12-19
Õhtul: Ps 108:2-7   Ne 5:1-13

Isadepäev

08.08-16.01
 
|üles|

Esmaspäev, 13. november

Vihkamine õhutab riidu, aga armastus katab kinni kõik üleastumised. Õp 10:12

Ps 71:1-12    Õp 17:9-17   Hs 33:7-11   

08.11-15.59
 
|üles|

Teisipäev, 14. november

Ma vihkan valet ja see on mu meelest jäle, ent Sinu Seadust ma armastan. Ps 119:163

Ps 40:10-18    Jh 20:21-23   Ii 19:1-5,21   

08.13-15.57
 
|üles|

Kolmapäev, 15. november

Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud -, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. 1Pt 3:9

Ps 59:2-5,10-11,17-18    Mt 7:1-5   1Ms 33:1-11   

08.16-15.55
 
|üles|

Neljapäev, 16. november

Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad üheskoos elavad! Ps 133:1

Ps 125:1-4    Lk 17:1-10   Mt 26:26-29   

 Bengt Gottfried Forselius, Eesti kristliku rahvakooli rajaja († 1688)

Taassünni päev

08.18-15.53
 
|üles|

Reede, 17. november

Sinu Seaduse armastajail on suur rahu ja nad ei komista. Ps 119:165

Ps 55:2-9,17-19,23    Lk 23:32-34   1Ts 5:12-15   

 Elisabeth Ungarist, Tüüringi maakrahvinna († 1231)
valge*
Ps 1:1–3   Õp 31:10–31   Hb 13:7–9,15–16   Mt 25:31–40 (või Lk 12:29-34)

08.20-15.51
 
|üles|

Laupäev, 18. november

Jeesus ütles jüngritele: „Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas.“ Mt 18:19

Ps 62:2-13    Js 1:18-27      

Õhtul: Ps 34:12-23   Mk 13:1-8

08.23-15.49   13.42
 
|üles|

Pühapäev, 19. november

Jeesus ütleb: "Nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul." Mk 13:35

Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane pühapäev
Valvake! - Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35
KLPR 177  roheline

Ps 90:1–6,12–15    Ml 3:13–18   Hb 3:12–15 (või Ilm 22:10–17)   Mk 13:33–37

Jumal, aja ja maailma Issand, manitse meie südant ja mõtteid, et me mõtleksime oma lahkumisele ja Sinu taastulemisele ning korraldaksime oma elu valvates ja paludes ning jääksime alati Sinu juurde. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.

Lisalugemine: Trk 7:7–14
Õhtul: Ps 34:12–23   Kl 1:1–5a

08.25-15.47
 
|üles|

Esmaspäev, 20. november

Meie ootame uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. 2Pt 3:13

Ps 44:9–10,15–27    Mk 4:1–12   Kl 4:2–6   

08.27-15.45
 
|üles|

Teisipäev, 21. november

Tuhat aastat on Sinu silmis nagu eilne päev, kui see on möödunud, ja nagu vahikord öösel. Sa uhud nad ära, nad on nagu uni. Ps 90:4-5

Ps 1    Mk 13:9–20   4Ms 14:21–24   

08.30-15.43
 
|üles|

Kolmapäev, 22. november

Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast! Hb 3:12

Ps 77:2–13    Hb 13:1–6   1Kr 7:25–31   

* 1949 Andres Põder, EELK peapiiskop 2005-2014

08.32-15.42
 
|üles|

Neljapäev, 23. november

Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut. Ps 130:6

Ps 60:3–7,11–14    1Jh 2:18–29   Mk 13:21–29   

 Clemens, paavst, märter († 101)
Fl 3:17 - 4:3   Mt 16:13-19

08.34-15.40
 
|üles|

Reede, 24. november

Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame! Ps 90:12

Ps 6:2–10    Mt 26:36–41   2Kr 6:1–10   

08.37-15.38
 
|üles|

Laupäev, 25. november

Täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja! Ps 90:14

Ps 82    Mk 13:30–32      

Õhtul: Ps 34:12–23   Sk 8:1–8   (või Tb 13:11–18)

 Katariina Aleksandriast, märter († 4. saj), kadripäev
punane*
Ps 116:1–4,7–9,15–17   Jr 11:18–20   Rm 5:1–5   Lk 9:23–26

08.39-15.37
 
|üles|

Pühapäev, 26. november

Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja Ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Mt 25:32-33

Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha
Kristus – taeva ja maa Issand - Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2Kr 5:10
KLPR 299  valge

Ps 143:1–10    Ml 3:19–20   1Kr 15:22–28 (või Hb 12:18–25)   Mt 25:31–46

Issand, meie Lunastaja, Sina oled kõikide aegade valitseja, taevane Kuningas, kellele alluvad kõik väed ja võimud. Sinu riigi saabumist ei saa keegi takistada. Rõõmusta meid selles veendumuses ja kingi meile usk Sinu tõotuste täitumisse. Jõudku pea Sinu taastuleku päev, mil Sa teed oma kuningriigi kõigile avalikuks ja me võime Sinu lunastatud kogudusena Sulle vastu minna, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Lisalugemine: Su 44–64
Õhtul: Ps 34:12–23   Ilm 12:10–12a

08.41-15.35   19.03
 
|üles|

Esmaspäev, 27. november

Issand jääb igavesti; Ta on oma aujärje seadnud kohtumõistmiseks. Ja Ta ise mõistab kohut maailmale õigluses; Ta peab rahvastele kohut õiglasel viisil. Ps 9:8-9

Ps 44:9–10,15–27    5Ms 34   Js 26:20–27:1   

08.43-15.34
 
|üles|

Teisipäev, 28. november

Vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi, ja kõik ülbed ja kõik, kes pattu teevad, on nagu kõrred. Ml 3:19

Ps 1    Js 27:2–6   Mi 4:3–8   

08.45-15.32
 
|üles|

Kolmapäev, 29. november

Nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul. 1Kr 15:22-23

Ps 77:2–13    Ilm 19:11–16   Hs 43:1–7a   

08.47-15.31
 
|üles|

Neljapäev, 30. november

Siion kuuleb seda ja rõõmustab, ja Juuda tütred ilutsevad Sinu õiglastest kohtuotsustest, Issand. Sest Sina, Issand, oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa. Ps 97:8-9

Ps 60:3–7,11–14    Rm 3:1–8   Rm 3:9–20   

 Apostel Andrease päev ehk andresepäev
punane*
Ps 145:3-7   Js 52:7-10   Rm 10:9-18   Mt 4:18-22

Jumal, taevane Isa, me meenutame täna apostel Andreast, kes võttis kõhklematult vastu Sinu Poja Jeesuse Kristuse kutse ja tõi oma venna Peetruse Tema juurde. Kutsu meidki oma sõnaga Sinu juurde ning anna meile jõudu järgida Sind ja kuulutada Sinu riigi head sõnumit. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

08.49-15.30