1. OSA. ÜLDSäTTED

§ 1. Kiriku õiguskorraldus

(1) Kiriku tegevust ja siseelu korraldavad EELK põhikiri, sellega kooskõlas olevad kirikuseadused ja muud kirikukogu vastuvõetavad otsused.
(2) Piiskoplik nõukogu võib vastu võtta õpetusse ja liturgiasse puutuvaid otsuseid.
(3) Peapiiskop võib vastu võtta kiriku vaimulikku teenimist ja kiriku juhtimist puudutavaid otsuseid.
(4) Konsistoorium ehk kirikuvalitsus võib kirikukogu vastuvõetud otsuste täideviimiseks vastu võtta määruseid ja otsuseid.
(5) Praostkonna ja koguduse juhtimisorganid võtavad kohaliku kirikuelu korraldamiseks vastu otsuse lähtudes käesoleva paragrahvi lõigetes 1-3 nimetatud otsustest.TAGASI