2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
2. peatükk. Jumalateenistus

§ 10. Jumalateenistuse pidamise koht

(1) Igal kogudusel peab kooskäimiseks olema kirik või selle puudumisel jumalateenistuseks sobiv ruum.
(2) Uue kiriku või kabeli võib rajada konsistooriumi loal. Rajatava või renoveeritava hoone projekt tuleb kooskõlastada konsistooriumi kehtestatud korras.
(3) Kiriku, kabeli või mõne teise pühitsetud ruumi sihipärase kasutamise eest vastutab koguduse õpetaja või vaimulik, kelle vastutusalasse sakraalhoone või -ruum jääb. Nimetatud sakraalhoonet või -ruumi võib kasutada mõne teise konfessiooni jumalateenistuseks ja talituseks või mõnel muul otstarbel üksnes praosti loal.
(4) EELK-le kuuluva või tema kasutuses oleva kiriku, kabeli või mõne teise pühitsetud ruumi kasutamise üldise korra ja üldnõuded kiriku sisustusele kehtestab piiskoplik nõukogu.

TAGASI