5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 100. Istungjärgud ja istungid

(1) Kirikukogu koosolekut, mis toimub vastuvõetud päevakorra alusel kuni kõigi päevakorraküsimuste läbiarutamiseni või otsuseni koosolek lõpetada või katkestada, nimetatakse istungjärguks.
(2) Kirikukogu korralised istungjärgud toimuvad kaks korda aastas - kevadistungjärk aprillikuus ja sügisistungjärk novembrikuus. Peapiiskopil on õigus kirikukogu erakorraliselt kokku kutsuda.
(3) Istungjärk koosneb istungitest.
(4) Istungjärgule saabunud kirikukogu liige registreeritakse ning talle antakse kirikukogu hääletuskaart.
(5) Kirikukogu istungid on avalikud, peale nende, mis ta kinniseks kuulutab. Kinniseks kuulutamise otsuse poolt peab hääletama vähemalt kaks korda rohkem liikmeid kui vastu.
(6) Kirikukogul, peapiiskopil ja konsistooriumil on õigus kutsuda kirikukogu istungist sõnaõigusega osa võtma asjatundjaid.
(7) Avalikul istungil võivad külalised osaleda kirikukogu juhatuse loal.TAGASI