5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 101. Avamine, rakendamine ja vaheajad

(1) Kirikukogu iga istungipäev algab armulauaga jumalateenistusega.
(2) Pikemad vaheajad algavad ja lõpevad lauluga. Istungipäev lõpeb palvusega.
(3) Istungjärgu esimese istungi alguses teatab kirikukogu juhatus kirikukogu koosseisu muutustest. Pärast seda valitakse istungjärgu komisjonid.
(4) Peapiiskopil on õigus kirikukogu istung katkestada kuni 30 minutiks ja kutsuda kokku konsistooriumi või piiskopliku nõukogu erakorraline koosolek.TAGASI