5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 102. Juhatus

(1) Kirikukogu tööd juhib kirikukogu juhatus.
(2) Kirikukogu juhatusse kuuluvad peapiiskop ja kaks abijuhatajat. Üks abijuhataja valitakse konsistooriumi liikmete ja teine konsistooriumisse mittekuuluvate kirikukogu ilmikliikmete hulgast. Abijuhataja volitused kestavad kirikukogu koosseisu volituste lõpuni.TAGASI