5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 104. Kirikukogu nõukogud ja komisjonid

(1) Kirikukogu moodustab arengunõukogu, majandusnõukogu, revisjonikomisjoni, õiguskomisjoni ja nomineerimiskomisjoni ning komisjoni mingi kindla valdkonna küsimuste arutamiseks.
(2) Nõukogu või komisjoni liikmete volitused kestavad kirikukogu koosseisu volituste lõpuni.TAGASI