5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 109. Kirikukogu aktid

Kirikukogu võtab vastu seadusi, otsuseid, deklaratsioone ja pöördumisi.TAGASI