5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 119. Konsistooriumi valitava liikme või piiskopi kandidaadi esitamine pärast uue peapiiskopi valimisi

(1) Uue peapiiskopi valimiste järel määrab koos uue peapiiskopiga ametisse astuvate konsistooriumi valitavate liikmete arvu ning esitab kandidaadid ametisoleva peapiiskopi asemel valitud peapiiskop.
(2) Uue peapiiskopi valimiste järel esitab piiskopi kandidaadi või kandidaadid ametisoleva peapiiskopi asemel valitud peapiiskop.TAGASI