5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 120. Ametisse valimise kord

(1) Valitavale ametikohale on õigus esitada kandidaate ja kandideerida igal kirikukogu liikmel, kui kirikuseadustega ei ole selleks tehtud piiranguid.
(2) Isik, keda kirikukogu ametisse valib, peab saama üle poole istungil osalejate häältest. Ametisse valimine (välja arvatud istungjärgu komisjonid) ning ametist tagandamine toimub salajasel hääletusel.TAGASI