5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 121. Peapiiskopi või piiskopi ametist tagandamise kord

(1) Kirikukogu saab peapiiskopi või piiskopi tagandamise võtta päevakorda vähemalt ühe kolmandiku kirikukogu liikmete nõudmisel.
(2) Enne tagandamise otsuse hääletamist antakse sõna tagandamisettepaneku tegijate esindajale ning tagandatavale või tema esindajale.TAGASI