5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 122. Õpetusse ja liturgiasse puutuvaid küsimusi käsitlevate eelnõude kinnitamine

(1) Piiskopliku nõukogu kodukorda, õpetusse ja liturgiasse puutuvaid küsimusi käsitlevad eelnõud kinnitatakse esimesel lugemisel. Kuulatakse ära piiskopliku nõukogu esindaja ettekanne. Ettekandjale esitatakse küsimusi ja kuulatakse ära vastused. Seejärel avatakse sõnavõtud. Muudatusettepanekuid eelnõu kohta ei esitata.
(2) Piiskopliku nõukogu esitatud eelnõud kinnitatakse või jäetakse kinnitamata tervikuna.TAGASI