5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 123. Kirikukogu liikme arupärimine

(1) Arupärimine esitatakse kirikukogu juhatajale kirjalikult ja sellel peab olema vähemalt viie kirikukogu liikme allkiri. Kirikukogu võtab selle päevakorda ja annab ühele allakirjutanuist sõna arupärimise põhjendamiseks. Seejärel hääletatakse ja kui arupärimist toetab vähemalt 1/4 kirikukogu liikmeist, arvatakse arupärimine vastuvõetuks.
(2) Arupärimisele vastab konsistooriumi liige võimalikult enne istungjärgu lõppu, kuid hiljemalt järgmisel istungjärgul.TAGASI