5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 124. Reglementeerimata protseduurid

Kirikukogu protseduurilises küsimuses, mida ei reguleeri käesolev seadus või mõni teine akt, samuti istungi ruumis korra tagamiseks võtab otsuse vastu istungi juhataja, arvestades seejuures kirikukogu tavasid.TAGASI