5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 125. Kirikukogu akti avaldamine ja jõustumine

(1) EELK seadus ja muu kirikukogu akt avaldatakse elektroonilises Kiriku Teatajas ja ajalehes "Eesti Kirik" ühe kuu jooksul pärast vastuvõtmist ja see jõustub esmaavaldamise hetkest, kui selles ei ole ette nähtud teist jõustumise viisi või tähtaega. Konsistooriumi eelarve jõustub avaldamisega elektroonilises Kiriku Teatajas.
(2) Tunnistatud kehtetuks 28.11.2007.TAGASI