5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 126. Kirikukogu liikme vanuse alampiir

Kirikukogu liikmeks võib valida või nimetada vähemalt 24 aasta vanust koguduse täiskogu liiget.TAGASI