5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 127. Kirikukogu liikme tööga seotud kulutuste katmine

(1) Kirikukogu liige täidab oma kohustusi tasuta.
(2) Kirikukogu liikmele tasutakse istungjärgul osalemise puhul sõidukulud bussipileti hinna ulatuses.
(3) Kirikukogu valitud komisjoni esimees, sekretär ja liige ning komisjoni juures töötav konsultant ja ekspert võib saada palka või töötasu tööülesannete täitmise eest. Lepingu selle isikuga sõlmib konsistooriumi kantsler komisjoni taotlusel.TAGASI