2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
3. peatükk. Kiriklikud talitused

§ 13. Armulaud

(1) Armulaua seab piiskop või preester.
(2) Armulauda võib vastu võtta iga EELK konfirmeeritud liige ja EELK-ga armulauaosaduses oleva kiriku õigustatud liige, välja arvatud kirikuseaduses sätestatud juhtudel.
(3) Ristitud laps võib armulauda vastu võtta koos vanema või hooldajaga. Täiskasvanud konfirmeerimata kirikuliikmele võib armulauda jagada üksnes põhjendatud hingehoidlikel kaalutlustel. Armulauast osasaamise eelduseks on teadlikkus Issanda söömaaja tähendusest.
(4) Mõne teise kiriku liige võib armulauast osa võtta juhul kui see osutub vajalikuks kaalukatel hingehoidlikel põhjustel ning kui ta usub, et võtab armulaual vastu Kristuse tõelist ihu ja verd.

TAGASI