5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
3. jagu. Konsistooriumi tööorganid

§ 134. Konsistooriumi komisjoni moodustamine

(1) Konsistooriumi assessori töövaldkonna küsimuste arutamiseks luuakse alaline komisjon. Muude küsimuste arutamiseks või üksiku ülesande täitmiseks moodustab konsistoorium ajutise komisjoni.
(2) Alalise komisjoni liikme volitused kestavad kuni neli aastat.
(3) Komisjon on vähemalt kolmeliikmeline. Konsistoorium nimetab ajutise komisjoni liikmete hulgast komisjoni esimehe. Komisjon valib oma koosseisust sekretäri.
(4) Alaline komisjon analüüsib EELK praostkondade, koguduste ja asutuste tegevust ning teeb ettepanekuid EELK arengukava koostamiseks või muutmiseks komisjoni valdkonda puudutavates küsimustes. Ajutine komisjon töötab konsistooriumi juhiste alusel.TAGASI