5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
4. jagu. Konsistooriumi istungid

§ 139. Otsuse vastuvõtmine ilma konsistooriumi istungit kokku kutsumata

Konsistoorium võib isikut tuvastada võimaldavate piisava usaldusväärsusega tehniliste vahendite kasutamisel langetada otsuse ilma konsistooriumi istungit kokku kutsumata. Taoliselt otsuse langetamiseks on vajalik konsistooriumi kõigi liikmete nõusolek.TAGASI