5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
3. peatükk. Piiskopliku nõukogu kodukord

§ 145. Kokkukutsumine

(1) Piiskopliku nõukogu kutsub vähemalt kaks korda aastas kokku peapiiskop.
(2) Peapiiskop teatab piiskopliku nõukogu koosolekust vähemalt kaks nädalat ette. Peapiiskopil on õigus kutsuda piiskoplik nõukogu kiireloomuliste küsimuste arutamiseks kokku, teatades sellest vähem kui kaks nädalat ette.TAGASI