5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
3. peatükk. Piiskopliku nõukogu kodukord

§ 146. Koosolekust osavõtmise õigus

(1) Piiskopliku nõukogu koosolekust võib sõnaõigusega osa võtta praosti asendav abipraost.
(2) Piiskoplikul nõukogul on õigus kutsuda koosolekust sõnaõigusega osa võtma külalisi.TAGASI