5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
3. peatükk. Piiskopliku nõukogu kodukord

§ 147. Otsuse vastuvõtmine

(1) Piiskopliku nõukogu otsus langetatakse lihthäälteenamusega.
(2) Peapiiskopil on õigus peatada piiskopliku nõukogu otsuse täitmine ja anda see uuesti läbivaatamiseks. Otsus on lõplik, kui piiskoplik nõukogu ei muuda langetatud otsust.TAGASI