5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
3. peatükk. Piiskopliku nõukogu kodukord

§ 148. Alalised komisjonid

(1) Piiskopliku nõukogu alalised komisjonid on õpetuskomisjon ja liturgiakomisjon, mis valitakse neljaks aastaks kõrgema teoloogiaharidusega EELK vaimulike ja teoloogide hulgast.
(2) Enne valimisi määrab piiskoplik nõukogu kindlaks komisjoni liikmete arvu.
(3) Komisjoni liikmekandidaadi võib üles seada iga piiskopliku nõukogu liige. Enne valimisi küsitakse kandidaatidelt nõusolek.
(4) Komisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja sekretäri.
(5) Komisjonil on õigus välja töötada kodukord, mille kinnitab piiskoplik nõukogu.
(6) Peapiiskopil on õigus vajadusel komisjoni kokku kutsuda ja juhatada.
(7) Komisjonil on õigus kutsuda oma koosolekust sõnaõigusega osa võtma eksperte.TAGASI