5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
3. peatükk. Piiskopliku nõukogu kodukord

§ 149. Õpetusse ja liturgiasse puutuvate küsimuste käsitlemine

(1) Piiskoplik nõukogu võib langetada õpetusse või liturgiasse puutuva otsuse pärast õpetuskomisjoni või liturgiakomisjoni seisukoha ärakuulamist.
(2) Piiskoplik nõukogu võib õpetuse aluste muutmise, liturgia käsiraamatu ja õpetusliku sisuga oikumeenilise kokkuleppe küsimust kirikukogule esitada pärast seda, kui nimetatud küsimuse on heaks kiitnud vaimulike konverents.TAGASI