5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
3. peatükk. Piiskopliku nõukogu kodukord

§ 150. Usu ja kõlbluse alal tekkinud vaidluse lahendamine

(1) Piiskoplik nõukogu langetab otsuse usu või kõlbluse alases vaidlusküsimuses ja väärteoasjas:
    1) kui vaidlusküsimuse esitab peapiiskop;
    2) kui tegemist on kaebusega peapiiskopi asjakohase otsuse peale.
(2) Piiskopliku nõukogu otsus vaidlusküsimuses või väärteoasjas on lõplik. Piiskoplik nõukogu võib oma otsuse muuta või tühistada, kui ilmneb täiendavaid asjaolusid.
(3) Piiskoplikul nõukogul on õigus moodustada erakorraline uurimiskomisjon, mille ülesandeks on vaidlusküsimuse asjaolude väljaselgitamine. Komisjoni juhtimine tehakse ülesandeks piiskopliku nõukogu liikmele, kelle erapooletust vaidlusküsimuses piiskoplik nõukogu usaldab.TAGASI