5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
3. peatükk. Piiskopliku nõukogu kodukord

§ 151. Peapiiskopi või piiskopi ametist tagandamise ettepaneku tegemine

(1) Peapiiskopi või piiskopi ametist tagandamise ettepaneku tegemise arutamist juhatab piiskop, kelle suhtes tagandamise ettepanekut ei ole tehtud, või kõige kauem EELK teenistuses preestrina töötanud praost.
(2) Peapiiskopi või piiskopi ametist tagandamise ettepanek on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt kaks kolmandikku piiskopliku nõukogu liikmetest.
(3) Peapiiskopil ei ole õigust peatada piiskopliku nõukogu otsust, milles tehakse kirikukogule peapiiskopi ametist tagandamise ettepanek.TAGASI