5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 153. Kodukord

(1) Vaimulike konverents tegutseb enda koostatud kodukorra alusel.
(2) Vaimulike konverentsi kodukorra ja selle muudatused kinnitab kirikukogu.TAGASI