1. OSA. ÜLDSäTTED

§ 2. Kirikuseadustiku õiguslik staatus

(1) Kirikuseadustik lähtub EELK põhikirjast.
(2) Kirikuseadustik on kiriku seadusandluse kodifikatsioon.TAGASI