2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
4. peatükk. Issanda päeva ja pühade liturgiline pühitsemine

§ 23. Korralised jumalateenistused

(1) Kirikuaasta pühapäevade ja pühade pidamisel järgib EELK lääne kiriklikku traditsiooni.
(2) Issanda päeva ehk pühapäeva kui Kristuse ülestõusmise päeva, kirikupüha ja palvepäevi tuleb pühitseda korralise jumalateenistusega (missa või erandina sõnajumalateenistus).
(3) Koguduses, kus teenib hooldajaõpetaja, peetakse korralisi jumalateenistusi vastavalt võimalusele ja kohalikule tavale. Jumalateenistuse pidamise sageduse üle otsustab koguduse hooldajaõpetaja kooskõlas koguduse nõukoguga.
(4) Suurel kirikupühal (suurpühal) peetakse jumalateenistust igas koguduses. Suurpüha jumalateenistuse võib pidamata jätta praosti loal.
(5) Kirikuaasta pühapäevade, pühade, palvepäevade ning nime- ja mälestuspäevade loendi kehtestab piiskoplik nõukogu.

TAGASI