6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
4. jagu. Koguduse juhatuse valimised

§ 241. Koguduse juhatuse liikmekandidaat

(1) Koguduse juhatuse esimees ja vajadusel aseesimees valitakse koguduse nõukogu liikmete hulgast.
(2) Teised juhatuse liikmed valitakse koguduse nõukogu või täiskogu liikmete hulgast.
(3) Nõukogu valitavatest liikmetest tohib samaaegselt juhatusse kuuluda mitte rohkem kui üks kolmandik nõukogu valitavate liikmete hulgast. Piirang ei kehti nende nõukogu liikmete kohta, kes on oma kuulumise nõukogusse peatanud või loobunud nõukogu liikme kohast ning nõukogu asendusliikmetele, kes ei kuulu nõukogusse.
(4) Koguduses, mille täiskogu täidab nõukogu ülesandeid, valitakse kõik juhatuse valitavad liikmed koguduse täiskogu liikmete hulgast.TAGASI