7. OSA. MAJANDUS
1. peatükk. Kiriku varad

§ 275. Kiriku vara

Kiriku vara on Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule ja kogudustele kuuluvad asjad (sealhulgas kinnis- ja vallasvara) ja rahaliselt hinnatavad õigused.TAGASI