7. OSA. MAJANDUS
1. peatükk. Kiriku varad

§ 276. Kunstilise, ajaloolise või kirikuloolise väärtusega asjad

(1) Kunstilise või ajaloolise väärtusega asjadeks on kultuurimälestised muinsuskaitse seaduse tähenduses.
(2) Konsistooriumi otsusel võib kirikuloolise väärtusega asjaks lugeda ka teisi vallasasju.TAGASI