7. OSA. MAJANDUS
1. peatükk. Kiriku varad

§ 278. Asja kasutuskõlbmatuks tunnistamine

(1) EELK-le kuulunud vallasasja võib tunnistada kasutamiskõlbmatuks aktiga, millele kirjutab alla vähemalt kolm konsistooriumi nimetatud isikut.
(2) Kogudusele kuulunud vallasasja võib tunnistada kasutamiskõlbmatuks aktiga, millele kirjutavad alla vähemalt kolm isikut, s.h koguduse juhatuse liige ning koguduse revisjonikomisjoni esindaja või revident.TAGASI