7. OSA. MAJANDUS
1. peatükk. Kiriku varad

§ 282. EELK poolt juriidilise isiku asutamine, reorganiseerimine, jagunemine, ühinemine ja lõpetamine

(1) EELK poolt juriidilise isiku asutamiseks, reorganiseerimiseks, jagunemiseks, ühinemiseks ja lõpetamiseks annab loa kirikukogu.
(2) EELK allasutus on mittetulundusühing, sihtasutus või äriühing, mis kuulub EELK konsolideerimisgruppi raamatupidamise seaduse tähenduses.
(3) EELK allasutuse põhikirjas peab olema sätestatud kohustus juhinduda oma tegevuses EELK seadustest.
(4) Üldised juhised EELK esindajale allasutuse juhtorganis kehtestab konsistoorium.TAGASI