7. OSA. MAJANDUS
1. peatükk. Kiriku varad

§ 283. Koguduse poolt sihtasutuse või äriühingu asutamine

(1) Sihtasutuse või äriühingu asutamiseks annab loa konsistoorium, küsides eelnevalt praostkonna praosti kirjalikku arvamust.
(2) Tunnistatud kehtetuks 25.11.2009.
(3) Taotlusele lisatakse asutatava juriidilise isiku põhikirja projekt ning äriühingu äriplaan. Konsistoorium vaatab taotluse läbi ja annab loa kolme kuu jooksul. Konsistooriumil on õigus nõuda täiendavaid andmeid, sel puhul teatatakse loa andmisest või sellest keeldumisest hiljemalt kaks kuud pärast täiendavate andmete saamist.
(4) Kogudus teatab konsistooriumile sihtasutuse või äriühingu asutamisest seitsme päeva jooksul pärast selle kandmist riiklikku registrisse.TAGASI