7. OSA. MAJANDUS
1. peatükk. Kiriku varad

§ 284. Sihtotstarbeliselt annetatud või pärandatud vara otstarbe muutmine

(1) Sihtotstarbega annetatud vara otstarvet võib muuta annetaja loal. Kui annetaja luba ei ole võimalik saada, siis konsistooriumi loal.
(2) Sihtotstarbega pärandatud vara otstarvet võib muuta konsistooriumi loal.TAGASI