7. OSA. MAJANDUS
1. peatükk. Kiriku varad

§ 285. Laenu käendamise või garanteerimise keeld

EELK või kogudus ei tohi olla teiste isikute laenude käendajaks ega garandiks, välja arvatud koguduse käendus kogudusele kuuluvate hoonete ehituseks või renoveerimiseks võetavale laenule konsistooriumi loal ja mitte suuremas mahus kui on käendava koguduse kolme eelneva aasta keskmine tulu.TAGASI