7. OSA. MAJANDUS
1. peatükk. Kiriku varad

§ 287. Vara nõudeõiguse üleminek omandireformi käigus

Kui kogudus ei võta vastu omandireformi käigus tagastatavat vara, siis võtab tagastatava vara vastu konsistoorium.TAGASI