7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
1. jagu. Üldsätted

§ 291. Eelarve täielikkus

(1) Eelarve kirjeldab kõiki tulusid ja kulusid.
(2) Konsistooriumi eelarves peavad kajastuma konsistooriumi kõik tulud ja kulud.
(3) Allasutuse eelarves peavad kajastuma konsistooriumi asutuse kõik tulud ja kulud.
(4) Praostkonna eelarves peavad kajastuma praostkonna kõik tulud ja kulud.
(5) Koguduse eelarves peavad kajastuma kõik koguduse tulud ja kulud.TAGASI