7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
1. jagu. Üldsätted

§ 292. Eelarve kassapõhisus

Eelarve on kassapõhine.TAGASI