7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
1. jagu. Üldsätted

§ 298. Eelarveaasta tulud ja kulud

Eelarves ja aruannetes kajastatavad tulud on selle eelarveaasta tulud, millal nad laekuvad või millal nende laekumist oodatakse, ja kulud on selle eelarveaasta kulud, millal nad tegelikult on tasutud või tasutakse.TAGASI