1. OSA. ÜLDSäTTED

§ 3. Kirikuseadustiku muutmine vaimulike konverentsi ja piiskopliku nõukogu pädevuses olevates küsimustes

(1) Kirikukogu võib muuta järgmiseid kirikuseadustiku osasid või nendes käsitletud valdkondi ainult piiskopliku nõukogu ettepanekul:

    1) kirikuseadustiku 2. osa "Sõna ja sakrament - Kiriku liturgia";
    2) kirikuseadustiku 3. osas - kiriku liikmeks vastuvõtmise üldsätted (§ 39), teise kiriku liikme vastuvõtmine (§ 41), kiriku liikmeks tagasivõtmine (§ 42), kiriku liikme üldised õigused ja kohustused (§ 43), teise kiriku liikme õigused EELK-s (§ 44);
    3) kirikuseadustiku 4. osa "Vaimulik amet";
    4) kirikuseadustiku 5. osa 3. peatükis - piiskopliku nõukogu töökorraldus (§-d 145-151);
    5) kirikuseadustiku 9. osas - kirikukari eesmärk ja rakendamine (§ 382), kiriklikud väärteod (§ 384), kiriklikud karistused ja nende määramise kord (§-d 385-387).

(2) Kirikukogu võib muuta kirikuseadustiku 5. osa 4. peatükki "Vaimulike konverentsi kodukord" ainult vaimulike konverentsi ettepanekul.TAGASI