7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 301. EELK eelarve avaldamine ja jõustumine

(1) Konsistooriumi eelarve jõustub pärast avaldamist elektroonilises Kiriku Teatajas, kui kirikukogu ei ole seadnud muud jõustumistähtaega.
(2) Tunnistatud kehtetuks 28.04.2009.TAGASI