7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 304. Konsistooriumi eelarvest tehtud eraldiste kasutamine

(1) Konsistooriumi eelarvest rahastatavatel institutsioonidel on keelatud teha konsistooriumi eelarves ette nähtud kulutusteks suuremaid kulutusi.
(2) Igas käesoleva seaduse § 302 lõikes 2 nimetatud liigenduses määratud summat võib kasutada ainult selles alajaotuses ettenähtud kulude rahastamiseks.
(3) Eelarves ettenähtud eraldisi saab kasutada ainult selle eelarveaasta kestel.TAGASI