7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 308. EELK eelarve muutmine

(1) Konsistooriumi eelarves sisalduvate tulude või kulude ümberjaotamiseks, samuti täiendavalt laekunud tulude jaotamiseks esitab konsistoorium kirikukogule konsistooriumi eelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu.
(2) Kui konsistoorium taotleb eelarve muutmist nõnda, et vähendatakse eraldisi kirikukogu nõukogule, piiskoplikule nõukogule, kirikukogu komisjonile, kirikukohtule või vaimulike konverentsile, lisatakse eelnõule asjakohase institutsiooni arvamus eraldise vähendamise kohta.TAGASI