7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 315. Koguduse eelarve täitmise arvestus

Koguduse eelarve täitmise arvestuse ja aruande koostamise eest vastutab koguduse juhatuse nimetatud isik.TAGASI