7. OSA. MAJANDUS
3. peatükk. Maksud

§ 319. Konsistooriumi, praostkonna ja koguduse eelarvetesse tasutavad maksud

(1) Konsistooriumi eelarvesse tasutakse kirikukassamaksu ja muid makse, mis kehtestatakse kirikukogu otsusega.
(2) Praostkonna eelarvesse tasutakse praostkonnakassamaksu ja muid makse, mis kehtestatakse praostkonna sinodi otsusega.
(3) Koguduse nõukogu võib kehtestada koguduse liikmetele kohustusliku liikmemaksu.TAGASI