7. OSA. MAJANDUS
3. peatükk. Maksud

§ 320. Kirikukassamaksu tasumise kord ja tähtajad

(1) Kirikukassamaksu määra ja tasumise alused kehtestab kirikukogu iga aasta sügisistungjärgul järgmise aasta kohta.
(2) Kogudus tasub kirikukassamaksu konsistooriumile kord kvartalis kvartali viimase kuu 20. kuupäevaks 1/4 aastamaksu suurusest.TAGASI