7. OSA. MAJANDUS
3. peatükk. Maksud

§ 321. Kirikukassamaksu tasumisest vabastamine

Kirikukassamaksu tasumisest on vabastatud kogudus sellel kalendriaastal, mil kirikukogu tegi otsuse tema EELK-sse vastuvõtmise kohta.TAGASI